✔️برنامه مهاجرتی کانادا 2023-2025

برنامه سه ساله سطوح مهاجرت هر ساله در نوامبر مطابق با IRPA (قانون حمایت ازمهاجرت و پناهندگان) بازنگری و اعلام می شود. مهم ترین هدف این قوانین تعداد مهاجرین برای مقوله های مهاجرت برای سال 2023 است. اهداف برای سالهای 2024 و 2025 همچنان در نوامبر 2023 بازنگری خواهند شد.
اقامت یونان

✔️برنامه مهاجرتی کانادا 2023-2025

نکات برجسته برنامه سطوح مهاجرت سال های 2023 تا 2025 شامل تمرکز بلند مدت بر رشد اقتصادی، با اندکی بیش از 60 درصد پذیرش پرونده های اقتصادی تا سال 2025 است که شامل:

استفاده از قابلیت های جدید اکسپرس اینتری برای استقبال از مهاجران دارای مدارک و مهارت های لازم در بخش هایی است که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند، مانند مراقبت های بهداشتی، تولید، ساختمان سازی و STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی)

افزایش برنامه های منطقه ای برای رفع نیازهای هدفمند بازار کار، از جمله برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرتی اطلس، برنامه مهاجرتی روستایی و شمالی کانادا

سرعت بخشیدن در پرونده های اسپانسرشیپ

اطمینان از پذیرش حداقل 4.4% از ساکنان دائمی جدید فرانسوی زبان خارج از کبک

ایجاد پناهگاه های امن برای پناهندگان

تعداد متقاضیانی که در سالهای 2023 تا 2025 اقامت خود را اخذ خواهند کرد به شرح زیر می باشد:

2023-465,000 permanent residents

2024-485,000 permanent residents

2025-500,000 permanent residents

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025

کانادا طبق طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 هدف خود را به 500000 مهاجر در سال 2025 افزایش می دهد.

در تاریخ 1 نوامبر 2022، شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 را منتشر کرد. این طرح، مهاجرت را به عنوان یک استراتژی برای کمک به کسب‌وکارها در یافتن کارگران و جذب مهارت‌های مورد نیاز در بخش‌های کلیدی – از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مشاغل فنی و حرفه ای ، تولید و فناوری – برای مدیریت چالش‌های اجتماعی و اقتصادی که کانادا در دهه‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، در نظر می‌گیرد.

سال گذشته کانادا پذیرای بیش از 405000 تازه وارد بوده است که این رقم بیشترین پذیرش کانادا در یک سال به شمار می رود. این طرح شامل اعداد پیش بینی شده برای چهار دسته اصلی مهاجران، طبقه اقتصادی، طبقه خانواده، پناهندگان و بشردوستانه و غیره خواهد بود. دولت با مشخص نمودن اهداف در طرح سطوح مهاجرت 2023-2025 جدید، برای هریک از این سه سال، اهداف پذیرش مهاجر تعیین شده را به شرح زیر اعلام کرده است:

سال 2023: پذیرش 465,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا

سال 2024: پذیرش 485,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا

سال 2025: پذیرش 500,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا

همچنین وزیر مهاجرت کانادا همزمان با انتشار طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 اعلام نمود که :سال گذشته، ما پذیرای بیشترین تازه واردان در یک سال در تاریخ خود بودیم. طرح سطوح مهاجرت امسال به کسب و کارها کمک می کند تا کارگران مورد نیاز خود را پیدا کنند، کانادا را در مسیری قرار دهد که به موفقیت بلندمدت ما کمک کند، و به ما اجازه می دهد تا به تعهدات کلیدی در قبال افراد آسیب پذیری که از خشونت، جنگ و آزار و اذیت فرار می کنند، عمل کنیم.”

نکات برجسته طرح جدید

نکات برجسته برنامه سطوح مهاجرتی سال 2023-2025 برای افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند به شرح زیر می باشد:

تمرکز بلندمدت بر رشد اقتصادی، با کمی بیش از 60 درصد پذیرش در کلاس مهاجرت اقتصادی تا سال 2025

استفاده از ویژگی های جدید در سیستم اکسپرس انتری برای استقبال از تازه واردان با مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز در بخش هایی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند مانند مراقبت های بهداشتی، تولید، تجارت ساختمان و  مشاغل تخصصی (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی)

افزایش برنامه های منطقه ای برای رفع نیازهای هدفمند بازار کار محلی، از طریق برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرت منظقه آتلانتیک (AIP)، و برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا (RNIP)

به هم پیوستن سریعتر اعضای بیشتر خانواده ها

اطمینان از اینکه حداقل 4.4 درصد از ساکنان دائمی جدید خارج از کبک، فرانسوی زبان هستند

حمایت از بحران های جهانی با ایجاد پناهگاه امن برای کسانی که با آزار و شکنجه مواجه هستند، از جمله با گسترش برنامه آزمایشی Economic Mobility Pathways

اهداف اکسپرس انتری و برنامه انتخاب استانی PNP افزایش خواهند یافت

براساس آنچه در طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 آمده است، بالغ بر 60% از متقاضیان جدید مهاجرت به کانادا از طریق کلاس اقتصادی پذیرش می شوند و این یعنی اکثریت ساکنان دائم جدید از طریق برنامه های کلاس اقتصادی مانند برنامه های سیستم اکسپرس انتری یا از طریق برنامه های انتخاب استانی (PNP) مهاجرت می کنند.

اهداف پذیرش برای برنامه اکسپرس انتری (متقاضیان اصلی، همسران و افراد تحت تکفل) به شرح زیر افزایش می یابد:

سال 2023: پذیرش 82,880 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس انتری

سال 2024: پذیرش 109,020 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس انتری

سال 2025: پذیرش 114,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس انتری

اهداف پذیرش برای برنامه انتخاب استانی (PNP) که بعنوان برنامه پذیرش پیشرو کانادا برای مهاجران طبقه اقتصادی باقی خواهد ماند به شرح زیر افزایش می یابد:

سال 2023: پذیرش 105,500 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی

سال 2024: پذیرش 110,000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی

سال 2025: پذیرش 117,500 مهاجر برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه انتخاب استانی

وضعیت برنامه های مهاجرت کلاس خانواده در طرح جدید

همچنین اداره مهاجرت کانادا در برنامه سطوح مهاجرتی 2023-2025 این مأموریت را در نظر گرفته است که به هم پیوستن اعضای خانواده ها کمک کند. پس از برنامه های کلاس اقتصادی، برنامه اسپانسرشیپ اعضای خانواده دومین کلاس بزرگ مهاجرتی برای دریافت اقامت دائم کانادا است که توسط برنامه سطوح مهاجرتی تعیین شده است. تحت برنامه های مهاجرت کلاس خانواده، متقاضیان برای اقامت دائم توسط همسر، شریک زندگی، فرزندان یا سایر اعضای خانواده حمایت می شوند.

کانادا همچنان به دنبال استقبال از حدود 80,000 مهاجر جدید در سال تحت برنامه اسپانسرشیپ همسر، شرکای زندگی و فرزندان خواهد بود.

اهداف برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال 2023 به 28500 افزایش می یابد، پس از آن در سال 2024 به 34000 و در سال 2025 به 36000 افزایش می یابد.

وضعیت برنامه پناهندگی کانادا در طرح جدید

در طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 برای پناهندگان و مهاجران در کلاس مهاجرتی بشردوستانه، پذیرش ها در نظر گرفته شده است. کانادا شهرت دیرینه ای در ارائه پناهندگی به افراد آواره ای دارد که از موقعیت های ناامن در کشورهای خود فرار می کنند.

کانادا در حال حاضر به دلیل تلاش های مداوم خود، برای تکمیل چندین کمپین مانند استقبال از حدود 40000 پناهجو از افغانستان، اهدافی از کلاس مهاجرتی بشردوستانه بالایی دارد.

هدف کلی کلاس مهاجرتی پناهجویان، کمی بیش از 76000 پذیرش مهارج جدید در هر یک از سال های 2023 و 2024 خواهد بود، قبل از اینکه در سال 2025 به 72750 پذیرش مهاحر دست بیاید.

همین امر در مورد هدف طبقاتی بشردوستانه نیز صدق می کند که از نزدیک به 16000 نفر در سال 2023 به 8000 نفر در سال 2025 کاهش یافته است.

منظور از طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا یا برنامه سطوح مهاجرتی کانادا چیست؟

طبق قانون اصلی مهاجرت کانادا که قانون صیانت از مهاجرت و پناهجویان یا به اختصار IRPA نام دارد، دولت کانادا باید از اول نوامبر هر سال که پارلمان جلسه دارد برنامه مهاجرتی خود را اعلام کند. با این حال، برنامه سطوح مهاجرت 2022-2024 دومین برنامه اعلام شده در سال 2022 بود، اولین مورد در فوریه پس از آخرین انتخابات فدرال در 20 سپتامبر 2021 رخ داد که باعث شد اعلام سال 2021 به تعویق بیفتد.

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا 2023-2025 یا برنامه سطوح مهاجرتی، سیستم مهاجرت به کانادا را هدایت می‌کند. این برنامه تعداد مهاجرانی را که کانادا از طریق برنامه‌های مختلف فدرال و استانی جذب می‌کند را مشخص می‌کند. سپس اداره مهاجرت کانادا و استان‌ها، فرآیندهای اجرایی خود را بر اساس این برنامه تنظیم می‌کنند تا اطمینان یابند که می‌توانند تعداد تعیین شده مهاجران را جذب کرده و آن‌ها را اسکان داده و با جامعه و بازار کار خود تطبیق دهند.

فزایش برنامه های منطقه ای برای رفع نیازهای هدفمند بازار کار محلی، از طریق برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرت منظقه آتلانتیک (AIP)، و برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا (RNIP)

سازمان مهاجرتی الهام کیا
مهاجرت به کانادا، ویزاکانادا، اقامت کانادا، تحصیل کانادا، سرمایه گذاری کانادا ،استارت اپ کانادا، استارت آپ ویزا، مهاجرت کانادا، تحصیلی دانش اموزی کاناد،ا تحصیلی دانشگاه، پذیرش کالج، پذیرش دانشگاه کانادا، اپلای ،کارشناسی اپلای، کارشناسی ارشد ،اپلای مستر، اپلای مستر دوم ،اپلای دکتری ،پست داک، پست دکتری ،فرصت مطالعاتی کانادا، مهاجرت ثبت شرکت کانادا، ویزای کار، جاب آفر کانادا، پیشنهاد کارکانادا، اکسپرس اینتری کانادا، اکسپرس انتری کانادا، اسکیل ورکرکانادا، اسکیل ترید کانادا، اسکیل ورکر استانی کانادا ، کارآفرینی کانادا 
اسپانسرشیب  کانادا ،اسپانسرشیب فرزندان کانادا، اسپانسرشیب والدین کانادا، اسپانسرشیب همسرکانادا، خوداشتغالی کانادا ،اقامت کانادا ،اقامت دائم کانادا ،پاسپورت کانادا، برنامه های استانی کانادا، دعوتنامه کاری کانادا، توریستی کانادا ،؛پناهندگی کانادا ، مولتیپل کانادا، مهاجرت کانادا ، کوآپ کانادا، ثبت شرکت کانادا، جاب کانادا ، الهام کیا کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، مدارس کانادا ، دانشگاه کانادا، کالج کانادا، انتاریو کانادا ، بریتیش کلمبیا کانادا ، تورنتو کانادا، ونکوور کانادا ، مدرسه کانادا، ویزای همراه کانادا، مهاجرت قانونی کانادا، سابمیت کانادا 
Job offer Canada,mohajerat Canada,visa Canada , student visa Canada, education Canada ,start up Canada , student Canada, school Canada , college Canada , apply Canada ,master university Canada ,phd Canada,apply Canada, express entry Canada, skill worker Canada, ict Canada ,imp Canada, refugee Canada , self employed Canada, job Canada, lmia Canada,post doctorate,elham kia,elham kia Canada,immigration Canada, iccrc ,immigration lawyer  
سازمان مهاجرتی الهام کیا، سازمان مهاجرتی الهام کیا، محبوب مهاجر سرزمین من ، ، محبوب مهاجر سرزمین من ، ، محبوب مهاجر سرزمین من 

 

whatsapp
09015940289

برای پیش مشاوره رایگان و راهنمایی بیشتر، با کارشناسان کیا در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

رزرو وقت مشاوره

ما به شما کمک میکنیم با توجه به شرایطتان بهترین گزینه را برای مهاجرت انتخاب کنید.با ما در ارتباط باشید.

required
سریع‌ترین راه ارتباطی با سازمان مهاجرتی الهام کیا
0901-5940289