✔️ویزای C11 کانادا چیست؟

ویزای c11 کانادا در واقع یک کد معافیت تحت برنامه IMP‌ کانادا می باشد. افراد خارجی جهت دریافت اجازه کار موقت در کانادا تحت برنامه تحرک بین المللی، بسته به نوع کاری که می خواهند انجام دهند.
اقامت یونان

✔️ویزای C11 کانادا چیست؟

ویزای C11 کانادا چیست؟

ویزای c11 کانادا در واقع یک کد معافیت تحت برنامه IMP‌ کانادا می باشد. افراد خارجی جهت دریافت اجازه کار موقت در کانادا تحت برنامه تحرک بین المللی، بسته به نوع کاری که می خواهند انجام دهند، مشمول کد معافیت از ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) می شوند. کارآفرینان و افراد خود اشتغال که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار در کانادا هستند، در صورت داشتن شرایط لازم ویزای کار موقت با کد معافیت C11 دریافت خواهند نمود.

متقاضیان اقامت موقت تحت ویزای c11 کانادا

متقاضیانی که برای اداره کسب و کار خود به صورت موقت نیازمند اجازه کار در کانادا هستند، باید نشان دهند که پذیرش آنها در کانادا مزایای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی قابل توجهی برای شهروندان یا افراد دارای اقامت دائم کانادا دارد. افراد خود اشتغال نیز ممکن است در این مورد در نظر گرفته شوند، به ویژه اگر شخص خدمات منحصر به فردی ارائه می دهد. 
اگر متقاضی قصد راه اندازی یا خرید یک کسب و کار و در نهایت اقامت دائم در کانادا را داشته باشد، افسران مهاجرت متقاضی را تشویق به درخواست اقامت دائم می کنند.
مدت اعتبار مجوز کار موقت بر اساس درخواست متقاضی و قضاوت افسر مهاجرت تعیین می شود.

شرایط لازم متقاضیان اقامت موقت

برای اینکه مشخص شود ایجاد کسب و کار در کانادا توسط متقاضی "منافع قابل توجه" برای کانادا به همراه خواهد داشت، موارد زیر بررسی خواهد شد (تنها محدود به این موارد نمی شود):

آیا این کار یک تجارت بادوام ایجاد می کند که به نفع افراد شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد و محرک اقتصادی ایجاد می کند؟

آیا متقاضی سابقه یا مهارت خاصی دارد که باعث بهبود دوام کسب و کار شود؟

آیا طرح کسب و کاری وجود دارد که به وضوح نشان دهد که متقاضی اقداماتی را برای شروع کسب و کار خود انجام داده است؟

آیا متقاضی اقداماتی را برای اجرای طرح کسب و کار انجام داده است (ارائه شواهدی مبنی بر داشتن توانایی مالی برای شروع کار و پرداخت هزینه ها، اجاره مکان، داشتن طرح استخدام پرسنل، اخذ شماره کسب و کار، نشان دادن اسناد مالکیت یا قراردادها و ... )

منافع قابل توجه اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی

شاخص های "منافع قابل توجه" عبارتند از:

محرک های اقتصادی عمومی (مانند ایجاد شغل، توسعه در یک منطقه یا گسترش بازارهای صادراتی برای محصولات و خدمات کانادا)

پیشرفت صنعت کانادا (مانند توسعه فناوری، نوآوری در محصولات و خدمات یا فرصت هایی برای بهبود مهارت های کانادایی ها).

در موارد مختلف درخواست ویزا C11 کانادا، متقاضی ممکن است اطلاعاتی را از قبل، از سازمان‌هایی در کانادا ارائه دهد (یا از او درخواست شود که آن را ارائه کند). به عنوان مثال، اگر متقاضی بخواهد در صنعت گردشگری به صورت خود اشتغال فعالیت کند،

افسران می توانند از متقاضی درخواست کنند که مدارک بیشتری از مرجع گردشگری استان ارائه کند تا مشخص شود این کسب و کار برای استان مفید است یا به ارائه دهندگان خدمات کانادا آسیب می رساند.

میزان مالکیت

صدور مجوز کار برای کارآفرینان تنها زمانی باید در نظر گرفته شود که متقاضی حداقل 50 درصد از تجارت مورد نظر را کنترل کند.
در مواردی که فردی مالک سهام کمتر است و برای کار در این کسب و کار می آید، آنها ملزم به درخواست مجوز کار به عنوان کارمند (و نه به عنوان یک کارآفرین یا خود اشتغال) هستند و بنابراین ممکن است نیاز به یک مجوز  ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) داشته باشند.
اگر چندین مالک وجود داشته باشد، فقط یک مالک به طور کلی واجد شرایط مجوز کار است، مگر اینکه شرایط استثنایی را بتوان نشان داد.

متقاضیان اقامت دائم تحت ویزای c11 کانادا

دو دسته از متقاضیان اقامت دائم وجود دارد که می توانند برای مجوز کار موقت درخواست دهند:

افراد دارای نامزدی برنامه های کارآفرینی یا خوداشتغالی استانی.

کارآفرینان یا افراد خود اشتغال که گواهی انتخاب کبک (CSQ) برای آن ها صادر شده است.

این متقاضیان نشان داده‌اند که پذیرش آن ها در کانادا برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان منافع اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی قابل‌توجهی را برای شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی ایجاد می کند.

نامزدهای برنامه های استانی 

مجوز کار موقت برای افرادی که توسط یک دولت استانی برای نامزدی احتمالی برنامه های تجاری آن استان در نظر گرفته شده است، صادر می شود. زیرا استان می‌خواهد اطمینان حاصل کند که متقاضی می‌تواند با موفقیت کسب‌وکار خود را ایجاد کند.
برای واجد شرایط بودن، متقاضی باید یک نامه حمایتی از دولت استانی داشته باشد که نشان می دهد پذیرش آن ها در کانادا برای راه اندازی یک تجارت، منافع اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی قابل توجهی برای این کشور ایجاد می کند. اسناد اضافی (مانند طرح کسب و کار) ممکن است درخواست شود.
مدت اعتبار مجوز کار موقت دو سال است.

افراد خود اشتغال(یا کارآفرینان) دارای گواهی CSQ

مجوز کار موقت به کارآفرینان و افراد خود اشتغال که مقصد آنها استان کبک است و گواهی  CSQ برای آن ها صادر شده است، تعلق می گیرد. 

گواهی CSQ توسط دولت استانی کبک صادر می شود.

مدت اعتبار مجوز کار موقت دو سال است.

مدارک اضافی مورد نیاز

اگر افسر مهاجرت متقاعد نشود که متقاضی اقامت دائم در فعالیت های تجاری واقعی شرکت می کند، ممکن است اسناد اضافی را درخواست کند که می تواند شامل موارد زیر باشد:

طرح کسب و کار

طرح  استخدام کارکنان

شواهدی مبنی بر اقدامات انجام شده برای شروع طرح کسب و کار (به عنوان مثال، کسب شماره کسب و کار)

شواهدی مبنی بر توانایی مالی برای شروع کسب و کار در کانادا و پرداخت حقوق به کارکنان

مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی

شواهدی مبنی بر وجود بودجه کافی برای حمایت از خود و خانواده در هنگام اقامت در کانادا


فرآیند دریافت ویزای c11 کانادا

متقاضی باید یکی از موارد زیر را دریافت کند:

شماره پیشنهاد کار

ارائه فرم IMM 5802 (پیشنهاد استخدام به یک تبعه خارجی معاف از LMIA)

در صورت نیاز مدارک مورد نیاز دیگر (مانند نامه حمایتی از دولت استانی یا گواهی CSQ از دولت استان کبک) را ارائه کند.

هزینه انطباق کارفرما پرداخت شود (افراد خود اشتغال کارفرمای خود محسوب می شوند و بنابراین باید هزینه انطباق کارفرما را بپردازند)

درخواست برای مجوز کار ثبت کند.

بررسی درخواست توسط دولت فدرال

 

 

سازمان مهاجرتی الهام کیا
مهاجرت به کانادا، ویزاکانادا، اقامت کانادا، تحصیل کانادا، سرمایه گذاری کانادا ،استارت اپ کانادا، استارت آپ ویزا، مهاجرت کانادا، تحصیلی دانش اموزی کاناد،ا تحصیلی دانشگاه، پذیرش کالج، پذیرش دانشگاه کانادا، اپلای ،کارشناسی اپلای، کارشناسی ارشد ،اپلای مستر، اپلای مستر دوم ،اپلای دکتری ،پست داک، پست دکتری ،فرصت مطالعاتی کانادا، مهاجرت ثبت شرکت کانادا، ویزای کار، جاب آفر کانادا، پیشنهاد کارکانادا، اکسپرس اینتری کانادا، اکسپرس انتری کانادا، اسکیل ورکرکانادا، اسکیل ترید کانادا، اسکیل ورکر استانی کانادا ، کارآفرینی کانادا 
اسپانسرشیب  کانادا ،اسپانسرشیب فرزندان کانادا، اسپانسرشیب والدین کانادا، اسپانسرشیب همسرکانادا، خوداشتغالی کانادا ،اقامت کانادا ،اقامت دائم کانادا ،پاسپورت کانادا، برنامه های استانی کانادا، دعوتنامه کاری کانادا، توریستی کانادا ،؛پناهندگی کانادا ، مولتیپل کانادا، مهاجرت کانادا ، کوآپ کانادا، ثبت شرکت کانادا، جاب کانادا ، الهام کیا کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، مدارس کانادا ، دانشگاه کانادا، کالج کانادا، انتاریو کانادا ، بریتیش کلمبیا کانادا ، تورنتو کانادا، ونکوور کانادا ، مدرسه کانادا، ویزای همراه کانادا، مهاجرت قانونی کانادا، سابمیت کانادا 
Job offer Canada,mohajerat Canada,visa Canada , student visa Canada, education Canada ,start up Canada , student Canada, school Canada , college Canada , apply Canada ,master university Canada ,phd Canada,apply Canada, express entry Canada, skill worker Canada, ict Canada ,imp Canada, refugee Canada , self employed Canada, job Canada, lmia Canada,post doctorate,elham kia,elham kia Canada,immigration Canada, iccrc ,immigration lawyer  
سازمان مهاجرتی الهام کیا، سازمان مهاجرتی الهام کیا، محبوب مهاجر سرزمین من ، ، محبوب مهاجر سرزمین من ، ، محبوب مهاجر سرزمین من 

بیشتر بدانید

whatsapp
09015940289

برای پیش مشاوره رایگان و راهنمایی بیشتر، با کارشناسان کیا در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

رزرو وقت مشاوره

ما به شما کمک میکنیم با توجه به شرایطتان بهترین گزینه را برای مهاجرت انتخاب کنید.با ما در ارتباط باشید.

required
سریع‌ترین راه ارتباطی با سازمان مهاجرتی الهام کیا
0901-5940289